🔴تور استانبول
🟣4 شب اقامت

🏨reydel 15.600.000 t
🏨euro plaza 18.200.000 t
🏨grand halic 19.300.000 t
🏨nova plaza crystal 21.700.000 t

🟣خدمات:بلیط رفت وبرگشت/ترانسفر فرودگاهی/اقامت همراه صبحانه